sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Hotline
- 0967 286 186

DỊCH VỤ TIÊU BIỂU

VỆ SINH KHU KHUÂN VIÊN, NGOẠI CẢNH
VỆ SINH KHU KHUÂN VIÊN, NGOẠI CẢ...
VỆ SINH KHU KHUÂN VIÊN, NGOẠI CẢNH
VỆ SINH KHU KHUÂN VIÊN, NGOẠI CẢ...
VỆ SINH KHU KHUÂN VIÊN, NGOẠI CẢNH
VỆ SINH KHU KHUÂN VIÊN, NGOẠI CẢ...
VỆ SINH KHU KHUÂN VIÊN, NGOẠI CẢNH
VỆ SINH KHU KHUÂN VIÊN, NGOẠI CẢ...
VỆ SINH KHU KHUÂN VIÊN, NGOẠI CẢNH
VỆ SINH KHU KHUÂN VIÊN, NGOẠI CẢ...
VỆ SINH KHU KHUÂN VIÊN, NGOẠI CẢNH
VỆ SINH KHU KHUÂN VIÊN, NGOẠI CẢ...
VỆ SINH TRONG, NGOÀI TÒA NHÀ
VỆ SINH TRONG, NGOÀI TÒA NHÀ
VỆ SINH TRONG, NGOÀI TÒA NHÀ
VỆ SINH TRONG, NGOÀI TÒA NHÀ
VỆ SINH TRONG, NGOÀI TÒA NHÀ KEANGNAM
VỆ SINH TRONG, NGOÀI TÒA NHÀ KEANGNAM
VỆ SINH TRONG, NGOÀI TÒA NHÀ KEANGNAM
VỆ SINH TRONG, NGOÀI TÒA NHÀ KEANGNAM
LAU SẠCH BỤI BẨN CÁC BIỂN BÁO, BÌNH CCC
LAU SẠCH BỤI BẨN CÁC BIỂN...
LAU SẠCH BỤI BẨN CÁC BIỂN BÁO, BÌNH CCC
LAU SẠCH BỤI BẨN CÁC BIỂN...
LAU BỤI BẢNG THÔNG TIN, LÀM SẠCH KÍNH
LAU BỤI BẢNG THÔNG TIN, LÀM SẠCH...
LAU BỤI BẢNG THÔNG TIN, LÀM SẠCH KÍNH
LAU BỤI BẢNG THÔNG TIN, LÀM SẠCH...
BẢO TRÌ, CHÀ BÓNG SÀN GẠCH TÒA NHÀ
BẢO TRÌ, CHÀ BÓNG SÀN GẠCH TÒA NHÀ
BẢO TRÌ, CHÀ BÓNG SÀN GẠCH TÒA KEANGNAM
BẢO TRÌ, CHÀ BÓNG SÀN GẠCH TÒA KEANGNAM
BẢO TRÌ, CHÀ BÓNG SÀN GẠCH VĂN PHÒNG
BẢO TRÌ, CHÀ BÓNG SÀN GẠCH VĂN PHÒNG
LÀM SẠCH KHU VỰC THANG MÁY, THANG THOÁT HIỂM
LÀM SẠCH KHU VỰC THANG MÁY, THANG THOÁ...
LÀM SẠCH KHU VỰC THANG MÁY, THANG THOÁT HIỂM
LÀM SẠCH KHU VỰC THANG MÁY, THANG THOÁ...
LÀM SẠCH KHU VỰC THANG MÁY, THANG THOÁT HIỂM
LÀM SẠCH KHU VỰC THANG MÁY, THANG THOÁ...
VỆ SINH KHU VỰC VĂN PHÒNG LÀM VIỆC
VỆ SINH KHU VỰC VĂN PHÒNG LÀM VIỆC
LAU SẠCH BỤI BẨN CỬA KÍNH RA VÀO
LAU SẠCH BỤI BẨN CỬA KÍNH RA VÀO
LAU CHÙI PHÒNG LÀM VIỆC
LAU CHÙI PHÒNG LÀM VIỆC
CHĂM SÓC HOA, CÂY CẢNH
CHĂM SÓC HOA, CÂY CẢNH
LÀM SẠCH GƯƠNG, BỒN RỬA TAY
LÀM SẠCH GƯƠNG, BỒN RỬ...
LÀM SẠCH GƯƠNG, BỒN RỬA TAY
LÀM SẠCH GƯƠNG, BỒN RỬ...
LÀM SẠCH TOILET
LÀM SẠCH TOILET
LÀM SẠCH TOILET
LÀM SẠCH TOILET
LÀM SẠCH TOILET
LÀM SẠCH TOILET
LÀM SẠCH TOILET
LÀM SẠCH TOILET
LAU SÀN SẢNH LỐI ĐI CHUNG
LAU SÀN SẢNH LỐI ĐI CHUNG
LAU SÀN SẢNH LỐI ĐI CHUNG
LAU SÀN SẢNH LỐI ĐI CHUNG
LAU SÀN SẢNH LỐI ĐI CHUNG
LAU SÀN SẢNH LỐI ĐI CHUNG
LAU SÀN SẢNH LỐI ĐI CHUNG
LAU SÀN SẢNH LỐI ĐI CHUNG

Công Ty CP Đầu Tư Huy Phúc chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp như:  Vệ sinh nhà xưởng, nhà máy, Vệ sinh sau xây dựng, Vệ sinh theo yêu cầu